Archiv aktualit

KMK ve vytrvalosti 2017, (Kolesa 14.10.2017)


4.10.2017

V soutěži stupně L, resp. S bude vyhodnocena soutěž pro mladé koně A, resp. B. Podmínky pro soutěže pro mladé koně jsou následující:

Jsou určeny pro koně ročníků 2012, 2011, 2010, bez rozlišení plemenné příslušnosti. Avšak pouze koně narození v rámci plemenných knih Shagya - arab a OR 1/1 mají nárok na finanční příspěvek od chovatelských svazů (v případě importovaných koní plemene arabský plnokrevník platí, že kůň musí být v době přihlášky zaregistrován v ACHPAK ČR). Přihlašovatel, který má zájem o hodnocení koně v Soutěži pro mladé koně, uvede toto v poznámce k přihlášce. Při prezentaci odevzdá fotokopii potvrzení o původu koně.

Kvalifikace soutěž A:  určeno pro koně:

ročník 2011 a 2012, soutěže se smí zúčastnit pouze koně, kteří dosud startovali pouze v soutěžích do st.Z

Kvalifikace soutěž B:  určeno pro koně:

ročník 2010 a 2011, soutěže se smí zúčastnit pouze koně, kteří  dosud startovali pouze v soutěžích do st.L

Minimální rychlost soutěží pro mladé koně je 12 km/hod

Hodnocení soutěží pro mladé koně: koně budou hodnoceni podle 3 kritérií - dosažené průměrné rychlosti, hodnoty uklidnění v cíli a veterinárních ukazatelů v cíli

Body za rychlost - 1 bod obdrží kůň za dosažení průměrné rychlosti 14-16 km/hod v soutěži A a 15 km/hod a vyšší v soutěži B

Body za hodnoty uklidnění v cíli - 1 bod obdrží kůň za uklidnění v závěrečné veterinární kontrole do 10 minut pod hodnotu 54 tepů za minutu

Body za veterinární ukazatele v cíli - 1 bod obdrží kůň za úspěšné veterinární ukazatele v závěrečné veterinární kontrole (mechanické a alespoň                3 ze 4 metabolických):

- mechanické - pružné a pravidelné chody (A)

- metabolické - sliznice (A), kapiláry (1), kožní řasa (1), peristaltika (N)

Hodnocení:  podle počtu dosažených bodů budou koně vyhodnoceni:

- Elita - koně, kteří obdržÍ 3 body v soutěži B

- Excelent - koně, kteří obdržÍ 2 body v soutěži B, nebo 3 body v soutěži A

- Velmi dobrý - koně, kteří obdržÍ 1 bod v soutěži B, nebo 2 body v soutěži A

- Dobrý - koně, kteří obdržÍ 1 bod v soutěži A

Finanční příspěvky: Koně, kteří získají hodnocení Elita a Excelent získají finanční příspěvky dle možností ACHPAK ČR a Svazu Chovatelů Shagya - araba. Na příspěvek není právní nárok.

 

 

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat