Archiv aktualit

UPOZORNĚNÍ – Žádost o odměnu za sportovní výkonnost koně v sezóně 2017


10.11.2017

Upozorňujeme členy Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s. a současně majitele koní tohoto plemene , kteří se v sezóně 2017 zúčastnili oficiálních závodů ve sportovních disciplínách uznaných a hodnocených ČJF v rámci ČR a mají zájem o vyplacení odměny za sportovní výkonnost koně, aby vyplnili a odeslali tuto žádost do 30.11.2017 na adresu uvedenou v žádosti. Termín pro zaslání žádosti je prodloužen do 30.11.2017. Pro vyplacení odměny je nutné mít splněny veškeré povinnosti a závazky vůči Svazu dle stanov a k vyplněné žádosti dodat kopii výsledkových podkladů ze stránek ČJF.

ŽÁDOST O ODMĚNU ZA SPORTOVNÍ VÝKONNOST 2017

 

( Zápis ze schůze předsednictva Svazu chovatelů Shagya Araba v ČR,z.s.ze dne 6.2.2017 konané v areálu Jezdecké společnosti EQUITANA, o.s. v Martinicích)

  e)předsednictvo souhlasí s podporou členů/majitelů  sportujících SHA koní a proto se zabývalo možností odměn pro sportující koně plemene SHA v jednotlivých disciplínách uznaných ČJF v roce 2017. Odměny budou vyplaceny za sportujícího koně a to pouze za sportovní výsledky na oficiálních závodech pod ČJF, které se uskuteční na území ČR. O odměnu mohou žádat pouze členové/majitelé koně, kteří však mají splněné veškeré povinnosti a  závazky  vůči svazu dle stanov. O výši odměn rozhodlo předsednictvo následovně (5:0) – viz. příloha  - vydáno rozhodnutí ze dne  6.2.2017 

Pro rok 2017 byla stanovena částka na podporu sportujících koní ve výši 50.000,- Kč.                            

Pro vyplacení odměn bude nutné vyplnění a odeslání žádosti (vzorový formulář „žádosti“ bude uveřejněn na stránkách svazu v kolonce „dokumenty ke stažení) do  15.11.2017 na svaz, kde budou výsledky zkontrolovány s údaji ČJF a při souhlasu vyplaceny do konce roku 2017.

 
 

 

 
 

 
         shagyaarab.org@seznam.cz                                                 
 


© Web4ce 2015 | Provozováno na CMS E4E | Mapa webu

 

 

Vyhledat